Η ομάδα μας αποτελείτε από άτομα με γνώσεις και πάθος για αυτό που κάνουμε.

Η ομάδα μας

Βασιλάκης Μ. Γιώργος

Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ, MSc Univ. of Minnesota

Μπουζουνιεράκη Σταυρούλα

Πολιτικός μηχανικός ΤΕ

Αριστοτέλης Εμμ. Καλοειδάς

Πολιτικός Μηχανικός MSc

Τζαγκαράκη Κωνσταντίνα

Πολιτικός μηχανικός ΤΕ ΜΒΑ

Δαμανάκης Κωνσταντίνος

Πολιτικός μηχανικός ΤΕ

Μελιγκουνάκης Χάρης

Πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ MSc

Λεντζάκη Εβίτα

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ηλίας Κομνηνός

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ηλίας Σπυρλιδάκης

Πολιτικός μηχανικός ΤΕ

Λιανός Μάριος

Πολιτικός μηχανικός MSc

Scroll up Drag View