Αδειοδοτήσεις και υπηρεσίες πολιτικού μηχανικού

Αδειοδοτήσεις και Υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού

  1. Έκδοση αδειών δόμησης
  2. Άδειες λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων
  3. Τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών
  4. Μελέτες στατικής επάρκειας
  5. Έγκριση χωροθέτησης εγκαταστάσεων
  6. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
  7. Άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  8. Ενεργειακές επιθεωρήσεις
  9. Ενημέρωση του Λογιστηρίου του έργου
s

Χρησιμοποιούμε όλα τα κατάλληλα εργαλεία και το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για σωστή μελέτη και επιλογή της βέλτιστης λύσης.

Scroll up Drag View