Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  1. Μελέτη αξιοποίησης ακινήτων
  2. Μελέτες Βιωσιμότητας
  3. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων ( Buisness Plan)
  4. Προετοιμασία φακέλων Αναπτυξιακού νόμου, ΕΣΠΑ και LEADER
  5. Ενημέρωση του Λογιστηρίου του έργου
d

Χρησιμοποιούμε όλα τα κατάλληλα εργαλεία και το πιο σύγχρονο εξοπλισμό για σωστή μελέτη και επιλογή της βέλτιστης λύσης.

Scroll up