Ξενοδοχείο Kalliston

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Σχετικά με το project

Atlantica Kalliston Resort and Spa

PROJECT DESCRIPTION
2005-2006

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

2010-2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ

Screenshot_2
Prev project
Scroll up