Ανέγερση τριών κατοικιών με σοφίτα και πισίνα

Κατοικίες

Σχετικά με το project

Σε οικόπεδο εντός του οικισμού Πλάκας, Χανίων, κληθήκαμε να αναγείρουμε 3 νέες κατοικίες με σοφίτα και να κατασκευάσουμε 3 κολυμβητικές δεξαμενές στον περιβάλλοντα χώρο. Οι κατοικίες χωροθετούνται στο δυτικό και το νότιο όριο του οικοπέδου, προκειμένου να δημιουργηθεί μια «ζώνη εισόδου» ανατολικά καθώς και αρκετός ελεύθερος χώρος για διαμορφώσεις περιβάλλοντος και τις προαναφερθείσες κολυμβητικές δεξαμενές. Οι είσοδοι των κατοικιών σηματοδοτούνται με πάνελ λυγαριάς φυσικής απόχρωσης, προσφέροντας σκίαση και στους περιβάλλοντες χώρους γίνεται χρήση περγκολών από σύνθετη σουηδική ξυλεία.
Στο βόρειο τμήμα του οικοπέδου προϋφίσταται ένα εκκλησάκι το οποίο αποκαθιστούμε.

 

Περιγραφή κατοικίας Α

Η πρώτη κατοικία χωροθετείται στο βορειοδυτικό τμήμα του οικοπέδου επί του δυτικού ορίου και έχει εμβαδόν 50 τ.μ.. Η είσοδός πραγματοποιείται από τη βόρεια πλευρά του κτηρίου και οδηγεί σε ενιαίο χώρο με σαλόνι, τραπεζαρία και κουζίνα με νοτιοανατολικό προσανατολισμό.
Δεξιά από την είσοδο, κατασκευάζεται η εσωτερική μεταλλική κλίμακα που οδηγεί στη σοφίτα. Στη δυτική πλευρά τοποθετείται το w.c. και το υπνοδωμάτιο με άνοιγμα προς το βορρά που οδηγεί στον εξωτερικό χώρο.
Τέλος, ανατολικά, στον περιβάλλοντα χώρο χωροθετείται η πύλη της κατοικίας καθώς και μια θέση στάθμευσης. Νοτιοανατολικά τοποθετείται η κολυμβητική δεξαμενή και δυτικά βρίσκεται η εξωτερική κλίμακα που οδηγεί στο υπόγειο.

 

05

Περιγραφή κατοικίας Β

Η δεύτερη κατοικία εμβαδού 50 τ.μ. τοποθετείται κεντρικά του οικοπέδου στο δυτικό όριο. Η είσοδός της βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του κτηρίου και οδηγεί σε ενιαίο χώρο διημέρευσης με άνοιγμα στην ανατολική πλευρά που οδηγεί στον εξωτερικό χώρο. Δεξιά της εισόδου, στη βορεινή πλευρά, βρίσκεται η εσωτερική κλίμακα που οδηγεί στη σοφίτα. Στο δυτικό τμήμα βρίσκεται το w.c και το υπνοδωμάτιο με άνοιγμα στην ανατολική πλευρά που οδηγεί στο περιβάλλοντα χώρο.
Ανατολικά, στον περιβάλλοντα χώρο, βρίσκεται η κεντρική πύλη της κατοικίας και βόρεια από αυτήν η θέση στάθμευσης. Νοτιοανατολικά τοποθετείται η κολυμβητική δεξαμενή και βόρεια της κατοικίας υπάρχει η εξωτερική κλίμακα που οδηγεί στο υπόγειο.

Περιγραφή κατοικίας Γ

Η τρίτη κατοικία τοποθετείται στο νότιο όριο του οικοπέδου. Η είσοδός της βρίσκεται στη ανατολική πλευρά του κτηρίου και οδηγεί σε ενιαίο χώρο διημέρευσης, με σαλόνι, τραπεζαρία και κουζίνα. Κεντρικά στο χώρο τοποθετείται η κλίμακα που οδηγεί στη σοφίτα καθώς και μικρός διάδρομος που οδηγεί στα δύο υπνοδωμάτια και στο wc.. Το δυτικό υπνοδωμάτιο, μάστερ, διαθέτει ένα ακόμα w.c.. Το δεύτερο υπνοδωμάτιο βρίσκεται βορειοδυτικά της κατοικίας με άνοιγμα στη βορεινή πλευρά που οδηγεί στον εξωτερικό χώρο. Τέλος στον εξωτερικό χώρο, ανατολικά βρίσκεται η κεντρική πύλη της κατοικίας και νότια από αυτήν η θέση στάθμευσης. Βορειοδυτικά τοποθετείται η κολυμβητική δεξαμενή.

Prev project
Scroll up Drag View